Với kinh nghiệm lâu năm trong công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và năng lực vận tải mạnh mẽ với đội xe hơn 20 xe đầu kéo và 40 rơ mooc.