Ngày hội việc làm Cofer 2023

     

Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam

      

Ho Chi Minh City Marathon 7th Edition 2020:

HCMC MRT 2  HCMC MRT 1

HCMC MRT 3  HCMC MRT 4

HCMC MRT 5  HCMC MRT 6

HCMC MRT 7  HCMC MRT 8

Kỷ niệm 08/03/2019:

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1764  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1763

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1278  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_12a8

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_12ba  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_12a1

Noel 2018:

48369136_2755949287963538_8508400779688673280_n  E5T6cWyySfm0dX9ZvBM6wQ_thumb_1684

NIosr808RUqdOdXKybarMg_thumb_1696  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c83

Tiếng hát logistics 2015:

12227773_1927560530802422_9001060028909015231_n  12244498_910095749059995_7785993376950183896_o12342389_910096142393289_3690121487960871467_n  12348121_910096145726622_1138020674989961291_n

Kỷ niệm 20/10/2016:

905911_891433667592870_2856943802315452537_o  12038947_891433957592841_8506338731173103609_o12042969_891429910926579_8289358159533133505_n  12144874_891429894259914_3116417229334282624_n

Noen:

10367161_1946884695536672_3913306275152825595_n  12390990_1946884498870025_6024245880678330853_n12391196_1946884798869995_4742334572110759447_n  1513694_1946884288870046_1147768505985028175_n

Team Building 2016:

TB2016_1  TB2016_2TB2016_3  TB2016_4

Team Building 2014:

TB2014_4  TB2014_3 TB2014_2  TB2014_1

Hội thao Bóng đá:

FB1  FB2FB3  FB4