Hội nghị tổng kết năm 2023:

  • HCM

      

  • HÀ NỘI

            

Hội nghị Tổng kết năm 2022:

  • HCM

      

  • HN

      

Hội nghị Tổng kết năm 2021:

  • HCM

   

   

Hội nghị Tổng kết năm 2020:

  • HCM

z3111071904871_f4daee7319d882b209ba0c45dac5b409   z3111071927893_ffc4a5b9b592bbb32d32dfb552a3ebb9

z3111072983356_7306308ecc5c1abe76e177f0b05bd262   z3111103651725_8b91b76b2681e0bb003bb8586107617c

Hội nghị tổng kết quý I/2021:

  • HCM:

IMG_0593  IMG_0659

IMG_0760  IMG_0831

IMG_0838  IMG_0839

IMG_0878

  • HN:

IMG_8848  IMG_8872

IMG_8877  IMG_8880

IMG_8945

Hội nghị Tổng kết năm 2020:

  • HCM

EDIT  IMG_1341

IMG_1355  IMG_1393

IMG_1479  IMG_1530 

IMG_1580  IMG_1601

IMG_1666  IMG_1719

IMG_1922  IMG_1981

  • HN

8  17

20  22

23  26

27  96

106

Hội nghị Tổng kết quý III/2020:

IMG_8254  IMG_8286

IMG_8310  13

IMG_8339  IMG_8350

Hội nghị Tổng kết quý II/2020:

z1972648400340_caa109388f670a3d00df062afe56fb05   z1972648900155_196de0249cf0d72e9795269784228541

z1972649052686_e864793e04a460c5b5d36a7ab5b5af9f   z1972652530338_69f2d976549fe29f772fb8de49546b67

z1972652655685_69b27ebc0407c745100584a5bb380d5a   z1972652700930_4128bee266a7218523021ab15b93ff41

z1972652738048_c55d971d9a688390d2e5af3b94f11c09

Hội nghị Tổng kết năm 2019:

83770871_1467075220123284_1805565708201885696_o  82234899_1467066006790872_2913427091703726080_o

82266636_1467076300123176_927807120273833984_o  82405340_1467076330123173_5252707486468669440_o

82526257_1467076293456510_3239094266823180288_o  83014414_1467067180124088_711330576598040576_o

82747130_1467076643456475_4762430278071222272_o  82566708_1467076073456532_4798068327555530752_o

83122268_1467066810124125_6947356737993179136_o  83584193_1467066043457535_8609337974343073792_o

83488615_1467075743456565_1397055902502092800_o  83770871_1467075220123284_1805565708201885696_o

Hội nghị Tổng kết năm 2018:

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7f4  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_7fe

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c4d  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c5c

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c6b  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c6c

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c47  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c49

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c55  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c58

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c59  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c61

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c64  UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c77

Hội nghị Tổng kết Năm 2015:

YE2015_1  YE2015_2

YE2015_3  YE2015_4

Hội nghị Tổng kết Năm 2013:

YE2013_1  YE2013_2

YE2013_3  YE2013_4

Hội nghị Tổng kết Năm 2012:

DSC_0137  DSC_0183

DSC_0220  DSC_0247

Hội nghị Tổng kết Năm 2011:

IMG_0153  IMG_0103

IMG_0157  YE2011_1

DACO Logistics.