10y

Cam kết của DACO Logistics:

  1. Dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.
  2. Hợp tác chặt chẽ với khách hàng trên cơ sở lợi ích của khách hàng là lợi ích của Daco Logistics.
  3. Xây dựng giải pháp logistics phù hợp với từng khách hàng.
  4. Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm và am hiểu hoạt động ngành logistics.
  5. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:
    2015 và cải tiến liên tục kết quả hoạt động của hệ thống.