DACO Logistics đã nhận được các giải thưởng và danh hiệu trong thời gian qua:

  • Thương hiệu Xuất sắc – Nhà lãnh đạo tiêu biểu thời kỳ hội nhập 2019.
  • Top 20 Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2015 (VLA).
  • Top 20 Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2014 (VLA).
  • Top 10 công ty hấp dẫn ứng viên 2014.
  • Thương hiệu mạnh Việt Nam 2014.
  • Doanh nghiệp có thành tích chấp hàng tốt nghĩa vụ nộp thuế 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Nha-lanh-dao-tieu-bieu-2019---DCL    Thuong-hieu-xuat-sac---DCL

BangKhen Daco 05     BangKhen Daco 01

3-1024x784          BangKhen Daco 02

BangKhen Daco 03      BangKhen Daco 04