Incoterms 2020 có gì thay đổi so với Incoterms 2010.

incoterms 1Incoterms 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020 và sẽ có một số thay đổi chính so với Incoterms 2010.

Như đã có các văn bản, dự thảo trước đó về sự ra đời của Các điều kiện Thương mại quốc tế 2020, gọi tắt là Incoterms 2020 của Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC). DACO sẽ tóm lược 1 vài sự thay đổi trong Incoterms 2020 so với Incoterms 2010 để các đối tác cũng như khách hàng của DACO có thể cập nhật kịp thời.

Ngoài một số thay đổi chính liên quan đến các điều kiện thương mại quốc tế, Ủy ban soạn thảo Incoterms 2020 dự định sẽ đơn giản hóa các quy tắc, loại bỏ những từ ngữ và các cụm từ khó hiểu để những người với tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính có thể dễ dàng hiểu đúng các điều kiện Incoterms. Vậy tóm lại, Incoterms 2020 có gì khác so với Incoterms 2010?

1. Loại bỏ các điều kiện: EXW, FAS và DDP:

 • Vì các điều kiện EXW và FAS không được áp dụng rộng rãi đối với vận chuyển quốc tế, chủ yếu được sử dụng trong thương mại nội địa bởi các công ty có ít kinh nghiệm. Ngoài ra, 1 vài cách sử dụng các điều kiện trên lại mâu thuẫn với Bộ luật Hải quan mới của EU.
 • Đối với điều kiện FAS (giao dọc mạn tàu) có thể hoàn toàn được thay thế bởi điều kiện FCA vì bến tàu là một phần của bến cảng hàng hải. Mặt khác, điều kiện FAS trước nay luôn tồn tại các hạn chế như trong trường hợp tàu đến trễ, hàng hóa phải nằm chờ trên bến tàu đến vài ngày hoặc trong trường hợp tàu đến sớm mà người bán vẫn chưa chuẩn bị xong hàng hóa lại gây bất cập cho cả 2 phía.

incoterms 1

2. Tách DDP thành 2 điều kiện mới:

 • Như đã nói ở phần 1, DDP sẽ bị loại bỏ khỏi Incoterm 2020 và thay thế bằng 2 điều kiện mới là DTP (Delivered at Terminal Paid – Giao tại ga đến đã thông quan) và DPP (Delivered at Place Paid – Giao tại nơi đến đã thông quan)
 • DTP (Delivered at Terminal Paid) yêu cầu người bán chịu trách nhiệm về chi phí bao gồm cả chi phí vận tải và hải quan cho đến khi hàng hóa được giao đến ga (cảng biển, cảng hàng không,…)
 • DPP (Delivered at Place Paid) yêu cầu người bán chịu trách nhiệm về chi phí bao gồm cả chi phí vận tảu và hải quan cho đến khi hàng hóa được giao đến bất kỳ địa điểm đã thỏa thuận không phải là ga vận tải.

3. Mở rộng điều kiện FCA:

 • FCA hiện đang là điều kiện được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch thương mại quốc tế. Với nơi giao hàng linh hoạt và hầu như sử dụng được cho tất cả các hình thức vận tải nên hơn 40% giao dịch thương mại quốc tế áp dụng điều kiện FCA. Vì vậy nên trong Incoterms 2020, ICC dự định sẽ mở rộng điều kiện FCA thành 2 điều kiện nhỏ bao gồm FCA dành cho vận tải đường bộ và FCA dành cho vận tải đường biển.
 • Việc mở rộng FCA giúp nhà xuất khẩu kiểm soát và hiểu rõ các nghĩa vụ và trách nhiệm thông quan xuất khẩu. Phân chia chuyển giao rủi ro cân bằng hơn giữa người bán và người mua.

4. Sửa đổi điều kiện FOB và CIF:

 • FOB (Free On Board) và CIF (Cost, Insurance and Freight) là 2 điều kiện thường được sử dụng trong giao dịch thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trong bản Incoterms 2010 có quy định với 2 điều kiện này là không sử dụng cho hàng hóa được vận chuyển bằng container, nếu như hàng hóa vận chuyển bằng container thì chuyển sang các điều kiện thay thế tương ứng là FCA và CIP. Tuy nhiên hiện các doanh nghiệp thực hiện mua bán quốc tế vẫn chưa nắm rõ quy định và vẫn còn sử dụng FOB và CIF cho hàng hóa được vận chuyển bằng container thay vì sử dụng điều kiện phù hợp là FCA và CIP.
 • Vì lý do trên mà trong Incoterms 2020, ICC dự định sẽ sửa đổi điều kiện FOB và CIF trở thành điều kiện có thể sử dụng cho hàng hóa vận chuyển bằng container như các phiên bản trước đó.

incoterms 2

5. Bổ sung điều khoản CNI:

 • CNI (Cost and Insurance) là điều kiện mới gia nhập trong Incoterms 2020. CNI được tạo ra nhằm mục đích lấp khoảng trống giữa FCA và CFR/CIF. Không giống như FCA bao gồm bảo hiểm hàng hóa do người bán chịu, và trái với CFR/CIF bao gồm cước phí vận chuyển, CNI là điều kiện “arrival incoterms”, tức là các rủi ro và trách nhiệm được chuyển giao từ người bán sang người mua tại cảng đi nhưng người bán chịu trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa còn người mua thì chịu rủi ro vận chuyển.

6. Một số thay đổi khác:

 • Như đã có đề cập ở phần tiêu đề Incoterms 2020 có nhiều thay đổi khác ngoài điều chỉnh các điều kiện Incoterms hiện có, loại bỏ các điều kiện không còn phù hợp và bổ sung các điều kiện Incoterm mới. Uỷ ban soạn thảo Incoterms 2020 dự định đưa vào 1 vài thay đổi có liên quan đến:

+ An ninh giao thông

+ Các quy định về bảo hiểm vận tải

+ Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua bán quốc tế

 • Incoterm 2020 là bản điều chỉnh phù hợp và đơn giản hóa các vấn đề còn tồn đọng của Incoterm 2010 vậy nên mục tiêu của Incoterm 2020 là đơn giản. Các thuật ngữ trong phiên bản 2020 này cũng sẽ được sử dụng dễ hiểu và đa dạng minh họa hơn cho người sử dụng.

DACO Logistics.