OOCL áp dụng 11 phụ phí BAF và CAF từ 1/10

Một khoản phụ phí nhiên liệu khẩn cấp sẽ được áp dụng đối với tất cà hàng hóa đến Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc từ Thailand, US$40 per TEU, Singapore, S$51/TEU (US$40); Malaysia, MY131/TEU (US$40); Philippines, PHP18,000/TEU (US$40); Việt Nam, US$40/TEU và Indonesia, US$40/TEU.

Đối với hàng đi từ Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc đến các quốc gia châu Á, mức phụ phí nhiên liệu sẽ là $40/TEU.

Đối với hàng đi từ Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc đến Trung Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ, phụ phí nhiên liệu sẽ là US$409/TEU.

Đối với hàng từ Nhật Bản đi Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc, phụ phí Yen Appreciation Charge là US$60/TEU (US$90/FEU).

Đối với hàng từ Hong Kong, Macau và Nam Trung Quốc đi Nhật, phụ phí Yen Appreciation Charge là US$60/TEU (US$90/FEU).

Đối với hàng đi từ châu Á đến Vancouver, phụ phí nhiên liệu sẽ là US$424/TEU, US$530/FEU, US$596/container 40’ cao và US$641/container 45’.

Theo Asian Shipper News