DHL Express công bố điều chỉnh cước phí năm 2014

Mức tăng giá trung bình cho toàn khu vực này vào khoảng 5%.

Tại Việt Nam, mức tăng giá trung bình cho các sản phẩm chuyển phát quốc tế có xác định thời gian sẽ là 4,9%. Giải thích về việc tăng giá, Giám đốc điều hành DHL Express Ken Allen cho biết: “Việc tăng giá thường niên của chúng tôi trên hết nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và mức định giá có thể chấp nhận được cho khách hàng”.

DHL Express điều chỉnh mức giá mỗi năm thông qua việc xem xét tỷ lệ lạm phát và các chi phí gia tăng khác tại mỗi quốc gia trong số hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mà công ty hoạt động.

Mức điều chỉnh sẽ khác nhau giữa các quốc gia, tùy thuộc vào từng địa phương, và sẽ áp dụng cho tất cả các khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.dhl.com.