Thay đổi dấu hiệu nhận biết trên C/O của Hàn Quốc

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục đối với các lô hàng có C/O do Hàn Quốc cấp.

haiquan97

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Phú Thọ (Cục Hải quan Hà Nội).

 

Theo đó, cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) áp dụng hệ thống mới UNI-PASS, dẫn đến một số thay đổi về dấu hiệu nhận biết trên C/O mẫu AK, VK.

Cụ thể, mã QR: được thêm vào góc phải trên cùng của tờ C/O; logo của KCS: in chìm trên nền mặt giấy C/O do KCS cấp; mã mạch chống sau chép: được cài vào phần cuối tờ C/O.

Thời điểm thay đổi dấu hiệu nhận biết trên C/O của Hàn Quốc từ ngày 23-4.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ các dấu hiệu thay đổi để thực hiện thủ tục cho các lô hàng có C/O từ Hàn Quốc.

Theo Báo Hải Quan – N.Linh