Sắp triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia lĩnh vực đường bộ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tiếp tục phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT), Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW).

laocai

Cụ thể, việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia NSW áp dụng đối với với ba nhóm thủ tục: Các thủ tục hành chính hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Lào; các thủ tục hành chính hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Campuchia; các thủ tục hành chính hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam-Trung Quốc. Tổng số thủ tục hành chính trong các nhóm là 47 thủ tục.

Động thái này nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến 2020.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Bộ GTVT xây dựng, đưa vào sử dụng các hệ thống dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Hàng hải, Đăng kiểm và Đường thủy nội địa theo NSW.

Kết quả ban đầu được đánh giá là tích cực, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thông quan hàng hóa và phương tiện.

Theo Báo Hải Quan – Thanh Nguyễn