flexitank_banner

Flexitank là loại túi mềm làm bằng chất liệu Polyethylene hoặc Polypropylene. Mỗi túi có thể chứa được từ 10.000 – 24.000 lít chất lỏng.

Các loại túi bao gồm:

  1. RHINOBULK: Là nhãn hiệu cho lọai túi dùng để vận chuyển chất lỏng thực phẩm, chất lỏng nhân tạo hay chất lỏng dung trong công nghiệp.
  2. VINBULK: Là nhãn hiệu túi dung để vận chuyển các chất lỏng dễ hư hỏng hay oxy hóa trong quá trình vận chuyển như rượu...
  3. HEATBULK: Là nhãn hiệu dung cho loại túi RHINOBULK có gắn them bộ phận làm nóng dùng dể vận chuyển các chất lỏng dạng sệt.
  4. STOREBULK: Là nhãn hiệu lọai túi dùng cho mục đích dự trữ chất lỏng tạm thời chưa sử dụng đến.

“Flexitank được kiểm tra nghiêm ngặt về vệ sinh và kỷ thuật giúp chúng tôi đảm bảo chất luợng và số lượng hàng hóa vận chuyển”.
Mr. Vòng Huy Cường (Kenny)

Để được tư vấn về dịch vụ, vui lòng liên hệ:
Mr. Vòng Huy Cường (Kenny).

Email: kenny@dacologistics.com