Hình ảnh Sales Conference 2019:

Ngày 14/06/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

DSCF3569  DSCF3558
DSCF3543  DSCF3539DSCF3515  DSCF3510DSCF3504  DSCF3496DSCF3484  DSCF3481 DSCF3478  DSCF3477DSCF3474  DSCF3465DSCF3464  DSCF3462DSCF3457  DSCF3452DSCF3450  DSCF3446 DSCF3442  DSCF3439DSCF3438  DSCF3432DSCF3424  DSCF3412DSCF3394  DSCF3392DSCF3390  DSCF3384 DSCF3381  DSCF3372DSCF3367  DSCF3362DSCF3360  DSCF3359DSCF3352  DSCF3346DSCF3345  DSCF3341 DSCF3338  DSCF3326DSCF3325  DSCF3390DSCF3392  DSCF3326DSCF3317  DSCF3295

DACO Logistics.