10y

Cam kết của DACO Logistics:

  1. Dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.
  2. Hợp tác chặt chẽ với khách hàng trên cơ sở lợi ích của khách hàng là lợi ích của Daco Logistics.
  3. Xây dựng giải pháp logistics phù hợp với từng khách hàng.
  4. Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm và am hiểu hoạt động ngành logistics.