milestone-banner

2007:

 • Thành lập công ty.

2010:

 • Thành lập Văn Phòng Hà Nội.
 • Hội viên FIATA.

2011:

 • Hội viên IATA.

2013:

 • Thành lập Văn Phòng Bình Dương.
 • Hội viên CLN.

2015:

 • Thành lập Văn Phòng Hải Phòng.
 • Thành Lập Văn Phòng Đà Nẵng.

2016:

 • Hội viên ACEX.

2019:

 • DACO Logistics nhận giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc – Nhà lãnh đạo tiêu biểu thời kỳ hội nhập 2019.

2020:

 • Hội viên OLO.