DACO logistics thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.

2

DACO Logistics là 1 trong 5 doanh nghiệp tiêu biểu nhận được giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về Thực hiện tốt chính sách thuế năm 2018.

Sáng ngày 10/10/2019, DACO Logistics vinh dự được tham gia Hội nghị Tuyên dương Tổ chức và Cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018 do Chi cục thuế quận 4 tổ chức và là 1 trong 5 doanh nghiệp tiêu biểu nhận được giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về Thực hiện tốt chính sách thuế năm 2018.”

Giấy khen của Tổng cục thuế:

3

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

1

2

DACO Logistics.