Đợt điều chỉnh cước của các hãng vận tải biển ngày 13/9

Tuyến Á-Âu

Từ ngày 1/10, CMA CGM sẽ áp dụng các khoản tăng cước trên tuyến thương mại từ Bắc Âu đến Viễn Đông thêm $200/TEU và $400/FEU.

Mediterranean Shipping Co. cũng dự định áp dụng một khoản tăng cước chung đi từ châu Âu – cả Bắc Âu và Địa Trung Hải – đến Viễn Đông từ ngày 1/10 với mức $200/TEU hoặc FEU.

Maersk Line sẽ tăng cước trên tuyến từ Tiểu lục địa Ấn Độ đến Địa Trung Hải như sau:

– Từ Bangladesh đến Địa Trung Hải, áp dụng từ 21/9: $100/TEU, $200/FEU và container khô 40’ cao.

– Từ Ấn Độ và Sri Lanka đến Địa Trung Hải, áp dụng từ 1/10: $200/TEU, $300/ FEU và container khô 40’ cao.

Tuyến Nội Á

CMA CGM dự định tăng cước đối với hàng đi từ tất cả các cảng châu Á ngoại trừ Nhật bản, Sri Lanka, Pakistan và Tây Ấn, với mức $200/TEU, áp dụng từ 15/9.

Tuyến xuyên Đại Tây Dương

MSC sẽ áp dụng một khoản tăng cước chung đối với tất cả hàng xuất từ Canada, Mỹ và Mexixo đến Bắc Âu, áp dụng từ 14/10: $100/TEU; $150/FEU.

Tuyến xuyên Thái Bình Dương

Cosco dự định tăng cước trên tuyến từ Viễn Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ đến Canada, áp dụng từ 15/10. Mức tăng sẽ là $320/TEU, $400/FEU, $450/container 40’ cao và $506/container 45’ cao.

Tuyến châu Á – Australia

Maersk vừa thông báo các khoản tăng cước dự định trên tuyến châu Á – Australia như sau:

Từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan đến Australia, áp dụng từ 20/9 : $500/TEU, $1,000/FEU và container hàng khô 40’ cao.

Từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand,  Myanmar, Việt Nam, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh đến Australia, áp dụng từ 1/10 : $250/TEU, $500/FEU và container hàng khô 40’ cao.

Tuyến châu Á – Nam Mỹ

Từ 15/9, Maersk Line sẽ áp dụng một khoản tăng cước đối với các chuyến hàng đi từ Viễn Đông châu Á đến bờ đông Nam Mỹ như sau : $750/TEU, $1,500/FEU và container hàng khô 40’ cao.

Theo The Journal of Commerce